Voltaj Bölücüler ve Potansiyometre

Voltaj bölücüler yüksek bir voltajı düşürmek için kullanılır.Genellikle yüksek akım gerektirmeyen devrelerde kullanılırlar. Voltaj bölücülerin temel mantığı devre üzerinden geçen akımın dirençlerin uclarında farklı gerilimler oluşturmasıdır.

Voltaj Bölücüler ve Potansiyometre

Voltaj bölücüler yüksek bir voltajı düşürmek için kullanılır.Genellikle yüksek akım gerektirmeyen devrelerde kullanılırlar. Genel voltaj bölücü devresi alttaki devredir.

                                                      

Voltaj bölücülerin temel mantığı devre üzerinden geçen akımın dirençlerin uclarında farklı gerilimler oluşturmasıdır. Bu devreler  formuluyle hesaplanırlar. Bu devreler boşa enerji harcanmasına sebep olur. Dirençler üzerinden geçen akımı ısı enerjisine dönüştürürler. Bundan dolayı dirençler üzerinden boşa enerji harcanır. Ancak yüksek dirençler ve op-amp ile aynı voltajda yüksek akım elde edilebilir.

Gerilim bölücüler genellikle potansiyometreler içerisinde görünürler. Potansiyometreler 3 terminalden oluşur. 1.terminal artıya 2.terminal eksiye bağlanır. 3. terminal ise bu iki bölüm arasında hareket ederek çıkış voltajının değişmesini sağlarlar.

                                

Voltmetrelerin çalışma presibi ise tamamen voltaj bölücülere dayanır. Voltmetrenin girişine bağlanan yüksek voltaj bölünerek mikrodenetleycilerde bulunan "Analog Dijital Dönüştürücüler" yardımıyla ölçülürler ve voltaj hesaplanır.